Antwoord op vragen van het lid Tony van Dijck over het bericht dat er sinds begin deze eeuw 93 procent van de bankenkantoren is gesloten