Uitstel beantwoording vragen van de leden Mutluer en Nijboer over de registratie van fraudeurs door verzekeraars