Uitstel beantwoording vragen van de leden Stoffer en Maatoug over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers