Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over een recent onderzoek naar het effect van mondkapjes op de verspreiding van SARS-CoV-2