De plannen voor het huisvesten van arbeidsmigranten bij het dorp Riel