Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het feit dat GGZ patiënten niet thuis mogen slapen