Antwoord op vragen van het lid Raemakers over het bericht dat er toch weer jeugddelinquenten geplaatst worden in Cadier en Keer