Antwoord op vragen van de leden Peters en De Hoop over 'En toen was er geen hoogleraar Friese taal en cultuur meer, tegen de afspraken in'