Antwoord op vragen van de leden Kröger en Van der Lee over het afbouwpad van fossiele subsidies