Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Erkens over CO2-verwijdering