Antwoord op vragen van het lid Vestering over onjuiste beantwoording van Kamervragen over het gebrek aan ventilatie in varkensstallen