Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over 'lagere prijzen in Duitsland voor dagelijkse boodschappen en het uitblijven van de grenseffectentoets'