Antwoord op de vragen van het lid Van Haga over ‘de onduidelijkheden over de per abuis bewaarde OMT-opnamen, in relatie tot de Wob/Woo’