Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat rechters en officieren voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis willen gaan staken