Het bericht 'CBG waarschuwt voor aanhoudend tekort diabetesmedicijn Ozempic'