Antwoord op vragen van de leden Bushoff en Kathmann over de brief van artsenfederatie KNMG over het effect van armoede op ziekte