De knelpunten voor het koppelen van bovenleidingen aan laadpunten voor elektrisch vervoer