Antwoord op vragen van het lid Van Kent over de plannen voor het huisvesten van arbeidsmigranten bij het dorp Riel