Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het onderzoeksrapport van forensisch bureau Hoffman met betrekking tot het onderzoek naar Interludium