Antwoord op vragen van de leden Krul en Van den Berg over het bericht 'Zorgen en ergernis na wéér een afsluiting van Vlaketunnel'