Nader antwoord op vragen van de leden Kwint en Maatoug over het bericht dat 'investeerders hun greep op de kinderopvang vergroten'