Antwoord op vragen van de leden Bikker, Drost, Stoffer, Pouw-Verweij en Palland over de beeldvorming van leven met downsyndroom