Antwoord op vraag van het lid Van Houwelingen over de toestemmingsprocedure