Uitstel beantwoording vragen van het lid Krul over een nieuwsbericht van de Deense Radio