Allochtone daders die een grotere kans op een zware straf hebben

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z01720 Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over allochtone daders die een grotere kans op een zware straf hebben (ingezonden 3 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het nieuwsbericht «Allochtone dader heeft grotere kans op zware straf»?1 Vraag 2 Bent u bekend met het omvangrijke onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) naar de verschillen in straftoemeting?2 Vraag 3 Bent u bekend met het onder…