Antwoord op vragen van het lid Klink over het bericht dat de Oegandese regering het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties niet zal verlengen