Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis (PvdA) over het bericht 'En weer is een muziekschool failliet gegaan. Wie kan er nog naar muziekles?'.