Antwoord op vragen van de leden Koekkoek en Sylvana Simons over de geweldincidenten op HTL Hoogeveen