Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het advies van de WHO om mensen met een kwetsbare gezondheid een extra coronaprik te geven