Politiegeweld jegens een vreedzame demonstratie in de crisisopvang