De bestrijding van desinformatie door de denktank Desinformatie.