Antwoord op vragen van de leden Thijssen en Bromet over enkele berichten over de voorkeurslocatie van een militaire kazerne in Zeewolde