Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de gevolgen voor mensen als de Staat blijft procederen