Uitstel beantwoording vragen van de leden Brekelmans en Peters over het alleen schriftelijk beoordelen van asielaanvragen