Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over het bericht dat de kritiek op 'the Dutch approach' groeit