Antwoord op vragen van het lid Kröger over de Audiovisuele Media Richtlijn