Antwoord op vragen van het lid Futselaar over burgerdoden in Mosul