Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over een steekpartij in het Asielzoekerscentrum in Dronten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1194 Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een steekpartij in het Asielzoekerscentrum in Dronten (ingezonden 29 december 2014). Antwoord van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 3 februari 2015). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 1069 Vraag 1 Bent u bekend met het b…