Antwoord op vragen van het lid Sneller over het decoratiestelsel