Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga Kamervragen gesteld over het naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen Eurocommissaris Timmermans