Antwoord op vragen van de leden Kröger en Thijssen over een betaalbare energierekening