Uitstel beantwoording vragen van het lid van Esch over gezondheidsdoelen in de wet opnemen