Antwoord op vragen van het lid Kat over "berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met de wet"