Uitstel beantwoording vragen van het lid Paulusma over de dalende vaccinatiegraad