Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de wereldwijd dalende geboortecijfers en de mogelijke oorzaken daarvoor