Antwoord op vragen van het lid Dijk over de eerste resultaten van jaar 2 van het Long COVID onderzoek van het Erasmus MC en C-support