Antwoord op vragen van het lid Bushoff over verbod op overnames door partijen die onderzocht worden door de inspectie