Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de accijnzen per 1 januari 2024