Antwoord op vragen van het lid Eppink over de aangehouden motie Eppink en Koerhuis over in overleg met de sector de omvang en samenstelling van een structureel fonds voor het verduurzamen van de luchtvaart bepalen