Uitstel beantwoording vragen van de leden Beertema en Pouw-Verweij over het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de Universiteit van Amsterdam